محصولات داغتوسعه ظرفیت ذوب مس تا ۴سال آینده

- بیشتر بدانید
, ظرفیت کارخانه های ذوب مس , تصفیه و فرآوری , آلومینیوم و زغال سنگ در حال مبارزه ....

توسعه ظرفیت ذوب مس تا ۴سال آینده

- بیشتر بدانید
, و زغال سنگ در حال مبارزه , و فرآوری TC/RCS در این دوره , هزار تنی Zhongqi ....